NH、NT系列熔断器
NH、NT系列熔断器
Type: Fuse series
 • Online: 点击这里给我发消息
 • Sales:Liu Chuan building 2903, Liushi, Wenzhou
 • Linkman:Mrs Huang
 • Phone:+86138 0660 6255
 • Fax:0577-62779102 to 8002
 • 产品概述
 • 技术参数
 • 安装尺寸
 • 适用范围与用途
  NH系列有填料封闭管式刀形触头熔断器适用于交流50Hz,额定电压交流:380V,500V,600V, 直流400V,额定电流到1250A的配电线路中,作过载和短路保护。
  额定分断能力:500V-120KV, 660V-50KV
  功能等级:gG-gL
  执行标准:IEC269-1 IEC269-
 • 型号 额定电压(V) 额定电流(A) 重量(KG) 尺寸
  A B C D H
  NH00C 600 4.6.10.16.20.25.32.40.50.63.80.100 0.138 78.5 49.5 15 21 52.5
  NH00 10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.125.160 0.201 78 50.5 15 30 60
  NH0

  6.10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.125.160

  0.267 125 67 15 30 60
  NH1 32.40.50.63.80.100.125.160.200.224.250 0.447 135 67 20 46 58.5
  NH2 80.100.125.160.200.224.250.315.355.400 0.727 150 68 30 58.5 68.5
  NH3 160.200.224.250.315.355.400.425.500.630 0.975 150 68 36 70 82
 • 产品概述
 • 适用范围与用途
  NH系列有填料封闭管式刀形触头熔断器适用于交流50Hz,额定电压交流:380V,500V,600V, 直流400V,额定电流到1250A的配电线路中,作过载和短路保护。
  额定分断能力:500V-120KV, 660V-50KV
  功能等级:gG-gL
  执行标准:IEC269-1 IEC269-
 • 技术参数
 • 型号 额定电压(V) 额定电流(A) 重量(KG) 尺寸
  A B C D H
  NH00C 600 4.6.10.16.20.25.32.40.50.63.80.100 0.138 78.5 49.5 15 21 52.5
  NH00 10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.125.160 0.201 78 50.5 15 30 60
  NH0

  6.10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.125.160

  0.267 125 67 15 30 60
  NH1 32.40.50.63.80.100.125.160.200.224.250 0.447 135 67 20 46 58.5
  NH2 80.100.125.160.200.224.250.315.355.400 0.727 150 68 30 58.5 68.5
  NH3 160.200.224.250.315.355.400.425.500.630 0.975 150 68 36 70 82
 • 安装尺寸

Copyright ©2017 Zhejiang Laiman Electrical Co.Ltd All rights reserved